Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για τους επαγγελματίες αλιείς των Κυκλάδων, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ. έως 8:00 μ.μ., με θέμα «Πως επηρεάζουν τον αλιέα οι κίνδυνοι  που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον (ρύπανση, ξενικά είδη, κλιματική αλλαγή, υπεραλίευση, παράκτια διάβρωση κ.α.)».

Σκοπός της συνάντησης είναι να ακουστεί η φωνή των αλιέων, να καταγραφούν οι προβληματισμοί, οι ανάγκες και οι προτεινόμενες λύσεις έτσι ώστε να σχεδιαστούν δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα συμμετέχουν διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Skype στο σύνδεσμο:  https://join.skype.com/GmrGiaK7iazG

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22810 88834