Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τη «Διοργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων σε παραλίες και ψαροχώρια», στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία».

Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/06/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Διαδραστικές-Εκδηλώσεις-Σε-Παραλίες-Και-Ψαροχώρια.pdf