Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε εξειδικευμένο συνεργάτη, τη «Σχεδίαση Και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας» η οποία θα αναδεικνύει την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Πρόσκληση