Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετείχε στη συνάντηση δικτύωσης με τίτλο «Sustainable and Innovative Blue Tourism» που πραγματοποιήθηκε στο Vodice της Κροατίας στις 15-17 Μαΐου 2023.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Ομάδες Τοπικής Δράσεις Αλιείας από όλη την Ευρώπη. Διοργανώθηκε από το FAMENET (Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Κροατίας.

Δόθηκε έμφαση στον καινοτόμο γαλάζιο τουρισμό, στη δικτύωση μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας και παρουσιάστηκαν έργα που έχουν υλοποιηθεί (καλές πρακτικές).