Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετείχε στη “Συνάντηση Νησιωτών για το Περιβάλλον 2022” στις 28-31 Οκτωβρίου 2022 που έλαβε χώρα στην Πάρο και πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027”, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιεί για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027.
H “Συνάντηση Νησιωτών για το Περιβάλλον 2022”, διοργανώθηκε από το Cyclades Preservation Fund – CPF στο πλαίσιο της δράσης CPF Islanders Forum.
Οι συμμετέχοντες ήταν 45 άτομα οι οποίοι είναι μέλη και εκπρόσωποι 30 φορέων, αντιπροσωπεύοντας 17 νησιά εντός και εκτός Κυκλάδων. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν μαζί για 3 ημέρες σε μια ξεχωριστή “συνάντηση… κορυφής” γεμάτη συζητήσεις, παρουσιάσεις, προτάσεις για συνέργειες, ανταλλαγές ιδεών και προβληματισμών, προβολές, επισκέψεις πεδίου και περιηγήσεις.