Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργάνωσε στη Σύρο από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2019, την 1η συνάντηση εργασίας της διακρατικής συνεργασίας «Creation and implementation of a knowledge-based platform on Marine Protected Areas (MPA) and socio-economic development in the Mediterranean» που αφορά την κοινωνικοικονομική ανάπτυξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/Αλιεία και Θάλασσα.

Οι βασικοί στόχοι της διακρατικής συνεργασίας είναι:

  • Η αύξηση της ικανότητας των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας (δηλαδή των Ομάδων που υλοποιούν πρόγραμμα CLLD/Αλιεία και Θάλασσα) ώστε να προωθήσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών
  • Η παροχή συγκεκριμένων λύσεων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ Αλιείας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΔ Αλιείας από την Ελλάδα και την Κροατία, καθώς και εκπρόσωποι του BlueSeeds και του WWF Ελλάς.

Παρουσιάσαμε στους συμμετέχοντες την Θαλάσσια Προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου, η θεσμοθέτηση της οποίας ήταν αποτέλεσμα του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE: «Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες».

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, το χρονοδιάγραμμα και οι επόμενες δράσεις.

Ήταν μια παραγωγική συνάντηση, που σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας νέας συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου που διαθέτουν Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές.