1η Πρόσκληση της “Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.” για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020” Προτεραιότητα 4 “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής”

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα έληξε

Αρχεία Πρόσκλησης

ή μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία της πρόσκλησης σε ένα αρχείο στο παρακάτω σύνδεσμο: