Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις2020-10-14T09:34:56+03:00
102, 2024

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση στρογγυλής τράπεζας «Ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλάδων»

1 Φεβρουαρίου, 2024|Categories: Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

https://youtu.be/KCFu9NQg1k0   Σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν και να προτεραιοποιηθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλάδων και να αναζητηθούν πιθανές λύσεις, με στόχο τη δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους και τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που [...]

3101, 2024

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση «Θαλάσσια και παράκτια ρύπανση: πως μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωσή της»

31 Ιανουαρίου, 2024|Categories: Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

https://youtu.be/N-1wwV6V9Y0   Σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν οι προβληματισμοί, οι ανάγκες και οι προτεινόμενες λύσεις έτσι ώστε να σχεδιαστούν δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων της ρύπανσης. Η δράση περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής [...]

1601, 2024

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση «Πως επηρεάζουν τον αλιέα οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον (ρύπανση, ξενικά είδη, κλιματική αλλαγή, υπεραλίευση, παράκτια διάβρωση κ.α.)»

16 Ιανουαρίου, 2024|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

https://youtu.be/K09L3NnvCA4   Σκοπός της συνάντησης ήταν να ακουστεί η φωνή των αλιέων, να καταγραφούν οι προβληματισμοί, οι ανάγκες και οι προτεινόμενες λύσεις έτσι ώστε να σχεδιαστούν δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η δράση περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της [...]

1201, 2024

Καλλιτεχνική κατασκευή περιεκτών (πλαισίων αποθήκευσης) κάδων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε παραλία βραβευμένη με γαλάζια σημαία

12 Ιανουαρίου, 2024|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

  Η δράση «Καλλιτεχνική κατασκευή περιεκτών (πλαισίων αποθήκευσης) κάδων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε παραλία βραβευμένη με γαλάζια σημαία» διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης. Η δράση περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που [...]

1012, 2023

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση «Θαλάσσια και παράκτια ρύπανση: Πως μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωσή της»

10 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 5:30 μ.μ., με θέμα «Θαλάσσια και παράκτια ρύπανση: Πως μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωσή της». Σκοπός της συνάντησης είναι να καταγραφούν οι προβληματισμοί, οι ανάγκες και οι προτεινόμενες [...]

212, 2023

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση «Πως επηρεάζουν τον αλιέα οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον (ρύπανση, ξενικά είδη, κλιματική αλλαγή, υπεραλίευση, παράκτια διάβρωση κ.α.)»

2 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για τους επαγγελματίες αλιείς των Κυκλάδων, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ. έως 8:00 μ.μ., με θέμα «Πως επηρεάζουν τον αλιέα οι κίνδυνοι  που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον (ρύπανση, ξενικά είδη, κλιματική αλλαγή, [...]

Go to Top