Ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις2020-10-14T09:34:56+03:00
2703, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Παραγωγής Βίντεο Και Σποτς Που Θα Προβάλλουν Την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»

27 Μαρτίου, 2023|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε εξειδικευμένο συνεργάτη, την «Παραγωγή Βίντεο Και Σποτς Που Θα Προβάλλουν Την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου». Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/05/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ενέργεια-2.1-Παραγωγή-Βίντεο-Σποτς-Ορθή-Επανάληψη.pdf

2703, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Καταγραφής Της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης Ανά Τους Αιώνες Στα Νησιά Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»

27 Μαρτίου, 2023|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε επιστήμονα που διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στο θέμα της ξυλοναυπηγικής τέχνης, την πραγματοποίηση της «Καταγραφής Της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης Ανά Τους Αιώνες Στα Νησιά Των Κυκλάδων Και [...]

2103, 2023

Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Κυκλάδων 2023-2027

21 Μαρτίου, 2023|Categories: CLLD/LEADER, Ανακοινώσεις CLLD/LEADER|

  Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη [...]

702, 2023

Πρόσκληση Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

7 Φεβρουαρίου, 2023|Categories: Ανακοινώσεις CLLD/LEADER, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) [...]

3110, 2022

“Συνάντηση Νησιωτών για το Περιβάλλον 2022”, 28-31 Οκτωβρίου 2022, Πάρος

31 Οκτωβρίου, 2022|Categories: CLLD/LEADER|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετείχε στη "Συνάντηση Νησιωτών για το Περιβάλλον 2022" στις 28-31 Οκτωβρίου 2022 που έλαβε χώρα στην Πάρο και πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο "Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Στρατηγικού Σχεδίου [...]

310, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» – ΜΗΛΟΣ 21-23.09.22

3 Οκτωβρίου, 2022|Categories: CLLD/Αλιείας και Θάλασσας, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» ΜΗΛΟΣ 21-23.09.22 Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» που πραγματοποιήθηκε στη Μήλο από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, με την συνδιοργάνωση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων και [...]

Go to Top