Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

Αρχική » CLLD/Αλιείας και Θάλασσας » Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας
18 05, 2023

Συμμετοχή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων στην συνάντηση δικτύωσης με τίτλο «Sustainable and Innovative Blue Tourism» που πραγματοποιήθηκε στο Vodice της Κροατίας στις 15-17 Μαΐου 2023

2023-05-18T18:59:34+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετείχε στη συνάντηση δικτύωσης με τίτλο «Sustainable and Innovative Blue Tourism» που πραγματοποιήθηκε στο Vodice της Κροατίας στις 15-17 Μαΐου 2023. Στη συνάντηση συμμετείχαν Ομάδες Τοπικής Δράσεις Αλιείας από όλη την Ευρώπη. Διοργανώθηκε από το FAMENET (Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Κροατίας. Δόθηκε έμφαση στον καινοτόμο γαλάζιο τουρισμό, στη δικτύωση μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας και παρουσιάστηκαν έργα που έχουν υλοποιηθεί (καλές πρακτικές).

Συμμετοχή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων στην συνάντηση δικτύωσης με τίτλο «Sustainable and Innovative Blue Tourism» που πραγματοποιήθηκε στο Vodice της Κροατίας στις 15-17 Μαΐου 20232023-05-18T18:59:34+03:00
27 03, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Παραγωγής Βίντεο Και Σποτς Που Θα Προβάλλουν Την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»

2023-05-08T12:30:36+03:00

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε εξειδικευμένο συνεργάτη, την «Παραγωγή Βίντεο Και Σποτς Που Θα Προβάλλουν Την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου». Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/05/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ενέργεια-2.1-Παραγωγή-Βίντεο-Σποτς-Ορθή-Επανάληψη.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Παραγωγής Βίντεο Και Σποτς Που Θα Προβάλλουν Την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»2023-05-08T12:30:36+03:00
27 03, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Καταγραφής Της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης Ανά Τους Αιώνες Στα Νησιά Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»

2023-05-08T12:27:08+03:00

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε επιστήμονα που διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στο θέμα της ξυλοναυπηγικής τέχνης, την πραγματοποίηση της «Καταγραφής Της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης Ανά Τους Αιώνες Στα Νησιά Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου». Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/05/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ενέργεια-1.1-Καταγραφή-Ορθή-Επανάληψη.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Καταγραφής Της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης Ανά Τους Αιώνες Στα Νησιά Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»2023-05-08T12:27:08+03:00
7 02, 2023

Πρόσκληση Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

2023-02-07T10:17:17+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. Δείτε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και τα Παραρτήματα της πρόσκλησης.

Πρόσκληση Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου2023-02-07T10:17:17+03:00
3 10, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» – ΜΗΛΟΣ 21-23.09.22

2022-10-03T17:28:09+03:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» ΜΗΛΟΣ 21-23.09.22 Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» που πραγματοποιήθηκε στη Μήλο από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, με την συνδιοργάνωση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Καβάλας, συντονίστριας της Διατοπικής Συνεργασίας. Στο έργο συμμετέχουν 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔΑ) και εκπρόσωποι 15 εξ΄αυτών έδωσαν το «παρόν» στη γραφική Μήλο συμμετέχοντας σε διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της διατήρησης και προώθησης των παραδοσιακών ξύλινων καϊκιών, καθώς επίσης λαμβάνοντας [...]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2η Συνάντηση Επιτροπής Διαχείρισης Έργου «Αλιευτικός Τουρισμός» – ΜΗΛΟΣ 21-23.09.222022-10-03T17:28:09+03:00
17 01, 2022

Δελτίο Τύπου – Υποβληθείσες Προτάσεις

2022-03-15T14:07:18+03:00

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας και Θάλασσας Κυκλάδων, έληξε στις 14/01/2022. Υποβλήθηκαν 58 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο κόστος 10.773.708,92€ και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 6.906.610,02€. Σημειώνεται ότι υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές περίπου ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης των 1.140.000€ της πρόσκλησης.

Δελτίο Τύπου – Υποβληθείσες Προτάσεις2022-03-15T14:07:18+03:00
11 11, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

2021-11-24T12:17:56+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020. Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε έναν (1) Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. και έναν (1) Γεωτεχνικό Π.Ε. ή Τ.Ε. Δείτε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και τα Παραρτήματα της πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου2021-11-24T12:17:56+03:00
31 05, 2021

Υποβληθείσες Προτάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας και Θάλασσας Κυκλάδων

2021-05-31T13:48:44+03:00

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας και Θάλασσας Κυκλάδων, έληξε στις 21/5/2021. Υποβλήθηκαν 5 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.081.118,32€. Πίνακας Υποβληθεισών Προτάσεων Δημόσιου Χαρακτήρα

Υποβληθείσες Προτάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας και Θάλασσας Κυκλάδων2021-05-31T13:48:44+03:00
14 04, 2021

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση αλιέων μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο

2021-04-29T15:01:56+03:00

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση αλιέων μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Το WWF Mediterranean και το BlueSeeds ανακοινώνουν την έναρξη της πρώτης πρόσκλησης για τη χορήγηση επιχορηγήσεων σε αλιείς μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων» για την περιοχή των Κυκλάδων. Με τις επιχορηγήσεις αυτές, επιδιώκεται να επιταχυνθεί η χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο. Οι επιχορηγήσεις προορίζονται αποκλειστικά για αλιείς οι οποίοι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το ΕΤΘΑ. [...]

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση αλιέων μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο2021-04-29T15:01:56+03:00
14 04, 2021

Πρόσκληση για συμμετοχή στα σεμινάρια του «SSF University» – «Πανεπιστήμιο της Αλιείας Μικρής Κλίμακας»

2021-04-15T09:08:46+03:00

Συμμετοχή στα σεμινάρια του «SSF University» - «Πανεπιστήμιο της Αλιείας Μικρής Κλίμακας»  Πλατφόρμα «Friends of SSF» - «Φίλοι της Αλιείας Μικρής Κλίμακας» Η πλατφόρμα με την ονομασία «Φίλοι της Αλιείας Μικρής Κλίμακας» (Friends of SSF – Small Scale Fisheries) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο φορέων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και στόχους στον συγκεκριμένο τομέα. Η πλατφόρμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF). Στοχεύει στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία στην [...]

Πρόσκληση για συμμετοχή στα σεμινάρια του «SSF University» – «Πανεπιστήμιο της Αλιείας Μικρής Κλίμακας»2021-04-15T09:08:46+03:00
Go to Top