Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

26 09, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της «Διοργάνωσης συνάντησης με επαγγελματίες αλιείς» στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

2023-10-06T17:31:39+03:00

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τη «Διοργάνωση συνάντησης με επαγγελματίες αλιείς», στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία». 👉 Πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της «Διοργάνωσης συνάντησης με επαγγελματίες αλιείς» στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»2023-10-06T17:31:39+03:00
26 09, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της «Διοργάνωσης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης» στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

2023-10-06T17:31:29+03:00

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τη «Διοργάνωση συνάντησης στρογγυλής τραπέζης», στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία». 👉 Πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της «Διοργάνωσης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης» στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»2023-10-06T17:31:29+03:00
26 09, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της «Διοργάνωσης θεματικής ενημερωτικής εκδήλωσης» στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

2023-10-06T17:31:15+03:00

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τη «Διοργάνωση θεματικής ενημερωτικής εκδήλωσης», στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία». 👉 Πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της «Διοργάνωσης θεματικής ενημερωτικής εκδήλωσης» στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»2023-10-06T17:31:15+03:00
26 09, 2023

Εργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»

2024-01-17T12:25:10+03:00

Το εργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. με την οργανωτική υποστήριξη της «Ούριος Άνεμος Α.Μ.Κ.Ε.» και σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας (ΚΕΠΕΑ) του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το εργαστήριο περιλαμβάνεται στις δράσεις του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. Το εργαστήριο περιελάμβανε α) τη δημιουργία μιας τοιχογραφίας μεγάλης κλίμακας από τον καλλιτέχνη Πάρι Ξυνταριανό Τσιροπινά, και β) τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου για το graffiti και την street [...]

Εργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»2024-01-17T12:25:10+03:00
25 09, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Σχεδίασης Και Ανάπτυξης Ιστοσελίδας» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»

2023-09-25T17:52:58+03:00

Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε εξειδικευμένο συνεργάτη, τη «Σχεδίαση Και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας» η οποία θα αναδεικνύει την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Πρόσκληση

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Ανάθεση Της «Σχεδίασης Και Ανάπτυξης Ιστοσελίδας» Στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη: Σκάφη, Ταρσανάδες Και Καρνάγια»2023-09-25T17:52:58+03:00
13 09, 2023

Συνέντευξη του κ. Κωνσταντίνου Βολτή Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. για τη διάσωση του ξύλινου παραδοσιακού καϊκιού «Κωνσταντίνος»

2023-09-13T18:19:11+03:00

Συνέντευξη του κ. Κωνσταντίνου Βολτή Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. στον δημοσιογράφο κ. Χρήστο Λογαρά, στο Βήμα της Κυριακής. Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023. Τίτλος του άρθρου «Ρότα διάσωσης για ιστορικά καΐκια». «Σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε το πρόγραμμα που έχουμε για την ξυλοναυπηγική τέχνη με αυτό για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Έτσι βρήκαμε έναν street art καλλιτέχνη και του δώσαμε την ιδέα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βολτής.

Συνέντευξη του κ. Κωνσταντίνου Βολτή Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. για τη διάσωση του ξύλινου παραδοσιακού καϊκιού «Κωνσταντίνος»2023-09-13T18:19:11+03:00
1 08, 2023

Διαγωνισμός – Σχεδίαση Περιέκτη (Πλαισίου Αποθήκευσης) Κάδων Απορριμάτων Σε Παραλία

2023-08-09T10:10:58+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαγωνισμό σχεδίασης περιέκτη (πλαισίου αποθήκευσης) κάδων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, σε παραλία βραβευμένη με γαλάζια σημαία. Ο περιέκτης θα τοποθετηθεί στην παραλία του Γαλησσά, στη Σύρο. Πληροφορίες και οδηγίες συμμετοχής στο διαγωνισμό.  Ο διαγωνισμός περιλαμβάνεται στις δράσεις του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και τη δημιουργία στοχευμένων [...]

Διαγωνισμός – Σχεδίαση Περιέκτη (Πλαισίου Αποθήκευσης) Κάδων Απορριμάτων Σε Παραλία2023-08-09T10:10:58+03:00
29 06, 2023

Καθαρίζουμε τις παραλίες της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου – Προστατεύουμε το Θαλάσσιο Περιβάλλον

2023-06-29T17:14:28+03:00

📌 Την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και ο Όμιλος Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου θα πραγματοποιήσουν τη δράση «Καθαρίζουμε τις παραλίες της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου - Προστατεύουμε το Θαλάσσιο Περιβάλλον», η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του WWF Ελλάς.

Καθαρίζουμε τις παραλίες της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου – Προστατεύουμε το Θαλάσσιο Περιβάλλον2023-06-29T17:14:28+03:00
16 06, 2023

Eργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»

2023-06-17T12:17:25+03:00

📌 Την Δευτέρα 19/6/2023 στις 10:00 -13:30 στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο του Μάννα (εργαστηριακός χώρος του ΚΕΠΕΑ) θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» με τον Πάρι Ξυνταριανό Τσιροπινά, για παιδιά άνω των 11 χρονών. Το εργαστήριο περιλαμβάνεται στις δράσεις του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 1ης γιορτής αειφορίας «Αειφορéver 2023» που διοργανώνει το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Σύρου [...]

Eργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»2023-06-17T12:17:25+03:00
12 06, 2023

Διοργάνωση της 1ης γιορτής αειφορίας στη Σύρο από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Σύρου Ερμούπολης

2023-06-12T17:19:45+03:00

Το «Αειφορéver 2023» γιορτάζει με μαθητές, φοιτητές, καλλιτέχνες του τόπου μας, παραγωγούς, εκπαιδευτικούς, μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, στην Έπαυλη Τσιροπινά Σάββατο 17, Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιουνίου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Έπαυλη Τσιροπινά. Την Δευτέρα στις 10:00 -13:30 στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο του Μάννα (εργαστηριακός χώρος του ΚΕΠΕΑ) θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» με τον Πάρι Ξυνταριανό Τσιροπινά, για παιδιά άνω των 11 χρονών. Το εργαστήριο περιλαμβάνεται στις δράσεις του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο [...]

Διοργάνωση της 1ης γιορτής αειφορίας στη Σύρο από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Σύρου Ερμούπολης2023-06-12T17:19:45+03:00
Go to Top