Ανακοινώσεις CLLD/LEADER

Αρχική » CLLD/LEADER » Ανακοινώσεις CLLD/LEADER
5 05, 2023

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς-LEADER Κυκλάδων 2023-2027

2023-05-05T11:45:51+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου: -  να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER -  να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον -  να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει -  να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής. Για το σκοπό αυτό [...]

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς-LEADER Κυκλάδων 2023-20272023-05-05T11:45:51+03:00
4 05, 2023

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με επιχειρήσεις μεταποίησης-LEADER Κυκλάδων 2023-2027

2023-05-04T17:55:23+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου: -  να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER -  να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον -  να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει -  να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής. Για το σκοπό αυτό [...]

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με επιχειρήσεις μεταποίησης-LEADER Κυκλάδων 2023-20272023-05-04T17:55:23+03:00
3 05, 2023

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς-LEADER Κυκλάδων 2023-2027

2023-05-03T17:34:54+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου: να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής. Για το σκοπό αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων [...]

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς-LEADER Κυκλάδων 2023-20272023-05-03T17:34:54+03:00
2 05, 2023

Διαδικτυακή συνέλευση ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους ΟΤΑ των Κυκλάδων

2023-05-03T17:08:25+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου: να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής. Για το σκοπό αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων [...]

Διαδικτυακή συνέλευση ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους ΟΤΑ των Κυκλάδων2023-05-03T17:08:25+03:00
4 04, 2023

Διαδικτυακή διαβούλευση με περιβαλλοντικούς φορείς-LEADER Κυκλάδων 2023-2027

2023-04-04T17:32:11+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου: να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής. Για το σκοπό αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων [...]

Διαδικτυακή διαβούλευση με περιβαλλοντικούς φορείς-LEADER Κυκλάδων 2023-20272023-04-04T17:32:11+03:00
21 03, 2023

Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Κυκλάδων 2023-2027

2023-03-23T18:59:48+03:00

  Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, ώστε να διεκδικήσει χρηματοδότηση τοπικού προγράμματος LEADER, για την περιοχή των Κυκλάδων. Για τον λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και [...]

Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Κυκλάδων 2023-20272023-03-23T18:59:48+03:00
7 02, 2023

Πρόσκληση Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

2023-02-07T10:17:17+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. Δείτε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και τα Παραρτήματα της πρόσκλησης.

Πρόσκληση Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου2023-02-07T10:17:17+03:00
6 06, 2022

Ανοιχτή Ψηφιακή Πατριδογνωσία για μία «έξυπνη» και «ανοιχτή» Κύθνο

2022-06-06T14:06:56+03:00

Η πράξη "Ανοιχτή Ψηφιακή Πατριδογνωσία για μία «έξυπνη» και «ανοιχτή» Κύθνο" είναι ενταγμένη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: https://www.wikikythnos.gr/ https://www.facebook.com/groups/wikikythnos  

Ανοιχτή Ψηφιακή Πατριδογνωσία για μία «έξυπνη» και «ανοιχτή» Κύθνο2022-06-06T14:06:56+03:00
2 06, 2022

Μικροφράγματα στον Καβουροπόταμο της Πάρου

2022-06-06T12:27:24+03:00

Η δράση χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων.   Μικρογράγματα στον Καβουροπόταμο της Πάρου. 1-4 Ιουνίου 2022 - 4ήμερο Βιωματικό Εργαστήριο ενταγμένο στην Πράξη: "Πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων για την ενδυνάμωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας της Πάρου με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον" του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων. Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, στις 20.00 στο Ανοιχτό Θεατράκι Λυκείου Πάρου, παρουσίαση του εργαστηρίου και ανοικτή συζήτηση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Μικροφράγματα στον Καβουροπόταμο της Πάρου2022-06-06T12:27:24+03:00
11 11, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

2021-11-24T12:17:56+03:00

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020. Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε έναν (1) Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. και έναν (1) Γεωτεχνικό Π.Ε. ή Τ.Ε. Δείτε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και τα Παραρτήματα της πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου2021-11-24T12:17:56+03:00
Go to Top