1η Πρόσκληση της “Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.” για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) – CLLD/ LEADER.

Διευκρινίσεις / Συχνές Ερωτήσεις

ή μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις Διευκρινίσεις/Συχνές Ερωτήσεις σε ένα αρχείο στο παρακάτω σύνδεσμο: