Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου:

–  να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER

–  να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον

–  να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει

–  να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς, την Τετάρτη  10 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Skype στο σύνδεσμο: https://join.skype.com/C8AIZlBYhQQ9

Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.e-cyclades.gr έχει αναρτηθεί «Ενημερωτικό Έντυπο Διαβούλευσης», με σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων και τις δράσεις/υπο-παρεμβάσεις που θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση.

Επίσης, στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί  «Φόρμα Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης – Ιδέας» στο παρακάτω link: https://www.e-cyclades.gr/forma-ypovolis-ependitikis-protasis-ideas/, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι προαναφερόμενοι (ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς των Κυκλάδων), να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, έτσι ώστε αυτές να καταγραφούν και να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος LEADER. Για κάθε μια πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετική φόρμα.