Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων 2023-2027, έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων, προκειμένου:

  • να ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα LEADER
  • να καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον
  • να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει
  • να καθορίσει την περιοχή παρέμβασης, το εταιρικό σχήμα, την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή συνέλευση ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους ΟΤΑ των Κυκλάδων, την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 1:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Skype στο σύνδεσμο: https://join.skype.com/C8AIZlBYhQQ9

Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.e-cyclades.gr έχει αναρτηθεί «Ενημερωτικό Έντυπο Διαβούλευσης», με σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων και τις δράσεις/υπο-παρεμβάσεις που θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση.

Επίσης, στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί «Φόρμα Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης – Ιδέας» στο παρακάτω link: https://www.e-cyclades.gr/forma-ypovolis-ependitikis-protasis-ideas/, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι προαναφερόμενοι (ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς των Κυκλάδων), , έτσι ώστε αυτές να καταγραφούν και να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος LEADER. Για κάθε μια πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετική φόρμα.