Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργανώνει διαγωνισμό σχεδίασης περιέκτη (πλαισίου αποθήκευσης) κάδων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, σε παραλία βραβευμένη με γαλάζια σημαία.
Ο περιέκτης θα τοποθετηθεί στην παραλία του Γαλησσά, στη Σύρο.
Πληροφορίες και οδηγίες συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνεται στις δράσεις του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και τη δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.