📌 Την Δευτέρα 19/6/2023 στις 10:00 -13:30 στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο του Μάννα (εργαστηριακός χώρος του ΚΕΠΕΑ) θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο «Street Art μέσα από (και για) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» με τον Πάρι Ξυνταριανό Τσιροπινά, για παιδιά άνω των 11 χρονών.

Το εργαστήριο περιλαμβάνεται στις δράσεις του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 1ης γιορτής αειφορίας «Αειφορéver 2023» που διοργανώνει το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Σύρου Ερμούπολης με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, καλλιτεχνών, παραγωγών, εκπαιδευτικών, μικρών και μεγάλων επισκεπτών.