Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Κυκλάδων

Η παρακάτω φόρμα ΔΕΝ αποτελεί υποβολή πρότασης ή δέσμευση για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Κυκλάδων. Αφορά την διερεύνηση των αναγκών και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Κυκλάδων προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην πρόταση που θα υποβάλλει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. στο πλαίσιο της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, ώστε να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση τοπικού προγράμματος LEADER, για την περιοχή των Κυκλάδων.

Φόρμα Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης – Ιδέας

Με βάση τα όσα ενημερωθήκατε από την Διαβούλευση σε ποια κατηγορία δράσης θα κατατάσσατε το προτεινόμενο έργο;

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατηγορίες *

* Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά