Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε επιστήμονα που διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στο θέμα της ξυλοναυπηγικής τέχνης, την πραγματοποίηση της «Καταγραφής Της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης Ανά Τους Αιώνες Στα Νησιά Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου».

Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/05/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ενέργεια-1.1-Καταγραφή-Ορθή-Επανάληψη.pdf