Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. προτίθενται να αναθέσουν σε εξειδικευμένο συνεργάτη, την «Παραγωγή Βίντεο Και Σποτς Που Θα Προβάλλουν Την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική Τέχνη Των Κυκλάδων Και Της Δωδεκανήσου».

Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/05/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ενέργεια-2.1-Παραγωγή-Βίντεο-Σποτς-Ορθή-Επανάληψη.pdf