2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών του Άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 της Ο.Τ.Δ. Αλιείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Αρχεία Πρόσκλησης