Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών στις διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες και τη δικτύωση, στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2015, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Κρήτη, οδός Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Στόχος του διημέρου είναι: 

• Η βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που συμμετέχουν σε διακρατικά και διατοπικά έργα
• Η βελτίωση της ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών
• Η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών έργων
• Η ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης στην τοπική ανάπτυξη

Κατά το διήμερο θα γίνουν παρουσιάσεις έργων διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών και από άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, παρουσιάσεις καλών πρακτικών με παραδείγματα άλλων προγραμμάτων δικτύωσης και συνεργασίας, θα εντοπισθούν τα προβλήματα κατά τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας με προτάσεις και λύσεις, τρόποι ανεύρεσης εταίρων με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας.

Πρόγραμμα διημερίδας με θέμα "Διακρατικές – διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση"