"ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ"
Εσπερίδα παρουσίασης της Διακρατικής Συνεργασίας
Κάλυμνος 26 Ιουνίου 2015

 
Πρόγραμμα εσπερίδας παρουσίασης της Διακρατικής Συνεργασίας - Καταδύσεις στα Νησιά μας