Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών του Άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013

Περισσότερα εδώ: Υποβληθείσες Επενδυτικές Προτάσεις