Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., μαζί με άλλες είκοσι δύο Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας) της χώρας, συμμετέχει στο Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία».

Ένας από τους στόχους του Σχεδίου είναι η ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών, με την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και ο Όμιλος Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πραγματοποίησαν τη δράση «Καθαρίζουμε τις παραλίες της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου – Προστατεύουμε το Θαλάσσιο Περιβάλλον».

Η δράση πλαισιώθηκε από 8 σκάφη του ΟΦΤΣ Σύρου, 1 σκάφος του ΟΦΣΕ, 1 σκάφος του WWF Ελλάς και περίπου 50 συμμετέχοντες οι οποίοι καθάρισαν τρεις ακτές της Γυάρου, κάνοντας ταυτόχρονα καταγραφή των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν.

Σκοπός της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τη σημασία της Προστατευόμενης Περιοχής, τις απειλές που αυτή αντιμετωπίζει και την ανάγκη προστασίας των σημαντικών ειδών και των οικοτόπων της. Η Γυάρος παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Η γεωγραφική θέση της, η μορφολογία και η απομόνωση της περιοχής, την καθιστούν ιδανικό καταφύγιο για πολλά απειλούμενα είδη της χερσαίας και θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Η διατήρηση τόσο των ειδών αυτών όσο και των ενδιαιτημάτων τους, είναι ύψιστης σημασίας.