Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» συμμετείχε στο συνέδριο με θέμα: «Post-2020: Local action in a changing world» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 3-4 Δεκεμβρίου 2019. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη μονάδα υποστήριξης FARNET για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις AGRI, REGIO και EMPL.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο χιλιάδες πολίτες χρησιμοποιούν με επιτυχία την “bottom-up” προσέγγιση δηλαδή τη μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών «εκ των κάτω προς τα άνω» για την αειφόρο ανάπτυξη στις περιοχές τους, γνωστή ως CLLD (Community-led local development δηλαδή Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)).

Η “bottom-up” προσέγγιση ξεκίνησε με το LEADER πριν από περίπου 30 χρόνια, σε αγροτικές περιοχές, δοκιμάστηκε με επιτυχία στις περιοχές της αλιείας για την περίοδο 2007-2013 και ενσωματώθηκε για πρώτη φορά σε όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Παρουσιάστηκαν έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του CLLD ενώ συμμετείχαν ΟΤΔ (ομάδες τοπικής δράσης), δικαιούχοι έργων κ.α. με κύριο θέμα το πώς το CLLD θα συνεχίσει να υποστηρίζει την τοπική δράση μετά το 2020, σε έναν κόσμο σε μεταβατικό στάδιο, προωθώντας περισσότερο περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες -και χωρίς αποκλεισμούς- κοινότητες.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του CLLD σε όλη την Ευρώπη:

Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου και με την αρωγή του FARNET, πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019, συνάντηση των εταίρων του έργου της διακρατικής συνεργασίας «Creation and implementation of a knowledge-based platform on Marine Protected Areas (MPA) and socio-economic development in the Mediterranean» το οποίο συντονίζει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι 10 ΟΤΔ Αλιείας από 4 χώρες.