Χάρτης Παρέμβασης
Γρήγορη αναζήτηση
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Συνδεδεμένοι
Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 54718
Αρχική

Προσέγγιση LEADER

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποβληθεισών Επενδυτικών Προτάσεων

Νήσων Περίπλους

 

Περισσότερα...

 

Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών

O Άξονας 4 του Ε.Π. «Αλιεία 2007-2013» αφορά στην εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, τα οποία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης από Ομάδες Τοπικής Δράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.Δ. Αλιείας). Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας για την περιοχή των Κυκλάδων.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα...

 

Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 3 - "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Ο Άξονας 3 του ΠΑΑ αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές και μειονεκτικές) και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπουργικές Αποφάσεις

Περιοχές Παρέμβασης Άξονα 3 Του Π.Α.Α. Στις Κυκλάδες

Περισσότερα...

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

Το Πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE: «Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες» θα επιχειρήσει να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο τρόπο και μέσα από μια έντονα συμμετοχική διαδικασία, μια νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στοχεύοντας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Περισσότερα...

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία"

Ο βασικός στόχος της Πράξης είναι η εργασιακή/επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Πράξης (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ψυχική αναπηρία και άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της φτώχειας/ επαπειλούμενα από φτώχεια).

Περισσότερα...

 

ZeroCO2 "Κοινότητες Μηδενικών Εκπομπών"


(Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να εισέλθετε στη βιβλιοθήκη του ZeroCO2 "Κοινότητες Μηδενικών Εκπομπών")

 

Περισσότερα...