Δείτε τα Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποβληθεισών Επενδυτικών Προτάσεων της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.

Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποβληθεισών Επενδυτικών Προτάσεων

Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών του Άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013

Περισσότερα εδώ: Υποβληθείσες Επενδυτικές Προτάσεις

"ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ"
Εσπερίδα παρουσίασης της Διακρατικής Συνεργασίας
Κάλυμνος 26 Ιουνίου 2015

 
Πρόγραμμα εσπερίδας παρουσίασης της Διακρατικής Συνεργασίας - Καταδύσεις στα Νησιά μας

Την Δευτέρα 29/06/2015 διοργανώνεται στο Ηράκλειο από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο LEADER ενημερωτική εκδήλωση για ένα νέο θεσμό που προσπαθεί να φέρει τη φωνή των ανθρώπων της υπαίθρου στα επίπεδα λήψης αποφάσεων που εν πολλοίς καθορίζουν την τύχη του.

Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 είναι μια πρωτοβουλία τριών ενεργών ευρωπαϊκών Δικτύων αγροτικής ανάπτυξης: του ERCA (European Rural Community Association), του PREPARE (Partnership for Rural Europe) και της ELARD (European LEADER Association for Rural Development).

Το ERP αυτοπροσδιορίζεται ως «φωνή των κατοίκων της υπαίθρου» και σκοπός του είναι:
α. να ενισχυθεί η φωνή των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης και να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και η ευημερία των κοινοτήτων αυτών αντανακλώνται δίκαια στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου,
β. να προωθηθεί σταδιακά η νοοτροπία της αλληλοβοήθειας, της κοινής κατανόησης, της αλληλεγγύης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της συνεργασίας μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 - Ένας νέος ελπιδοφόρος θεσμός

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών στις διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες και τη δικτύωση, στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2015, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Κρήτη, οδός Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Στόχος του διημέρου είναι: 

• Η βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που συμμετέχουν σε διακρατικά και διατοπικά έργα
• Η βελτίωση της ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών
• Η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών έργων
• Η ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης στην τοπική ανάπτυξη

Κατά το διήμερο θα γίνουν παρουσιάσεις έργων διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών και από άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, παρουσιάσεις καλών πρακτικών με παραδείγματα άλλων προγραμμάτων δικτύωσης και συνεργασίας, θα εντοπισθούν τα προβλήματα κατά τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας με προτάσεις και λύσεις, τρόποι ανεύρεσης εταίρων με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας.

Πρόγραμμα διημερίδας με θέμα "Διακρατικές – διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση"

Σελίδα 1 από 2

Παρουσίαση Επενδύσεων

Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
14034
Κύλιση στην Αρχή